Enchanté VZW

 

Enchanté VZW: een netwerk van al 61 hartelijke handelaars in Gent !(Download hier het stadsplanmet alle deelnemende organisaties).

Hoe wordt de participatie en/of de integratie van kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting gebruikt/uitgevoerd in de interventies ten gunste van de gebruikers of van het publiek?

Enchanté werkt al van bij de start samen met ambassadeurs (ervaringsdeskundigen op vlak van armoede, dakloosheid, psychische kwetsbaarheid). Ze houden maandelijkse ambassadeursvergadering en betrekken hen bij vergaderingen, projecten en activiteiten. Een ambassadeur informeert en begeleidt mensen waarvan hij of zij denkt of weet dat ze er baat bij hebben. Bv. door stadsplannen uit te delen in de nachtopvang, iemand mee te nemen voor een uitgestelde koffie bij Vooruit of naar een Enchanté activiteit. De ambassadeur neemt een ook brugfunctie op tussen Enchanté, de handelaars, sociale partners en Gentenaars. Vanuit zijn of haar expertise kan de ambassadeur bemiddelen tussen de verschillende groepen en groepen samenbrengen door mee activiteiten te organiseren. Daarnaast laten we ambassadeurs hun ervaringen delen om zo te sensibiliseren rond kwetsbaarheid. Dit kan op onze activiteiten, op onze blog of via andere media.

Hoe wordt de participatie en/of kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting geïntegreerd in de benaderingswijzen van de strijd tegen armoede (nadenken, proces, evaluatie, enz.)?

Enchanté wil een verschil maken met de bestaande hulp- en dienstverlening door het aspect voorwaardelijkheid weg te nemen. Behalve een aantal eenvoudige richtlijnen is er maar één grote spelregel en dat is vertrouwen. Ze kiezen er heel bewust voor geen voorwaarden te stellen. Zo vragen ze bijvoorbeeld nooit iemand om zich te legitimeren wanneer deze persoon gebruik wil maken van een dienst. Is dit gewaagd daar er een kans bestaat op misbruik? Vast wel, maar ze zijn er zeker van dat een project als dit enkel werkt wanneer het onvoorwaardelijk is. Ook wat betreft burgerparticipatie willen ze het engagement zo persoonlijk en vrij mogelijk laten invullen. Wanneer iemand vertrouwen krijgt om iets te doen zal deze persoon vrijwillig verantwoordelijkheid opnemen. Dit leidt volgens hen naar dieper en duurzamer engagement. Ook de manier van naar elkaar kijken en het gedrag dat men hierbij stelt zullen hier van de vruchten plukken.

Hoe wordt de impact van de participatie en de integratie van kennis uit de persoonlijke ervaring met armoede en/of sociale uitsluiting geïntegreerd in de referentieteksten van de organisatie?

Enchanté VZW ziet dat te veel mensen in onze maatschappij om zeer verschillende redenen en op zeer verschillende manieren geen of slechts beperkte toegang hebben tot de 'gemeenschapsruimte' . De organisatie ziet het, als "kwartiermaker" als een kerntaak om in deze zin deuren open te zetten die eerder gesloten bleven. Door handelaars te vragen mensen in kwetsbare posities kleine diensten aan te bieden, zoals stopcontact of toilet, zetten we letterlijk deuren open. Zo bouwen we ook aan bruggen tussen sociaal werkveld en de maatschappij.

Enchanté is een verhaal van positief en actief burgerschap, ongeacht welke rol in de samenleving de persoon in kwestie bekleedt. Enchanté is een nu nog Gents netwerk waarbinnen handelaars, sociale partners en (kwetsbare) burgers binnen de stad duurzaam met elkaar verbonden worden. Op deze manier wil het door concrete kleine uitwisselingen en ontmoetingen een opwaartse spiraal van positieve ervaringen creëren en zo mee armoede te bestrijden. .