KANDIDATUUR INDIENEN

Zoals elk jaar zet de Federale Prijs Armoedebestrijding een aantal projecten in het kader van een welbepaald thema in de kijker. Dit jaar opteerden we voor een brede invalshoek en staat de prijs in het teken van “Participatie”. We belonen in 2019 projecten, organisaties, personen, … die expliciet acties ondernemen ter bestrijding van armoede op basis van een participatieve aanpak en daarbij rekening houden met kennis die voortkomt uit persoonlijke ervaringen met armoede en/of sociale uitsluiting.

Uit alle kandidaten krijgen maximaal 9 initiatieven (3 per gewest) een nominatie voor de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019.  Uit deze 9 genomineerden wordt de uiteindelijke laureaat voor elk gewest gekozen aan de hand van een publieke stemming.

De prijs bestaat uit:

  • Een geldbedrag van € 10.000 voor elk van de laureaten
  • Een trofee voor elke van de laureaten

De aanvraagdossiers worden beoordeeld op basis van criteria die werden neergepend in het wedstrijdreglement .